1x06 Poslední skaut

1x06 Poslední skaut

Chris nemá zájem o skautský tábor, kam je poslán, namísto toho rád kreslí. To ale jeho otec vůbec nechápe. Při cestě nazpět se celá rodina zastaví u indiánského kasina, kde bohužel Lois prohraje spoustu peněz. Peter se snaží majitele přemluvit, že je také indián. Ti by mu věřili, pokud by podnikl spirituální cestu do lesů. A tak se na ni Peter vydá s Chrisem, a oba se mohou opět sblížit.