3x13 Screwed the Pooch

3x13 Screwed the Pooch

Brian na hřišti oňuchá zadní partie jedné feny, co v něm vyvolá sexuální choutky. Lois a Peter si toho nevšímnou, dokud ho nenajdou masturbovat na záchodě. Lois věří, že je to normální a navrhuje, aby šel s nimi na návštěvu k jejím rodičům, aby si oddychl.