4x02 Fast Times at Buddy Cianci, Jr. High

4x02 Fast Times at Buddy Cianci, Jr. High

Na Chrisovej škole je den otevřených dveří. Chrisova třídní učitelka Cliftonová se přes rádio dozví, že vyhrála v loterii a vykašle se na práci učitelky. Namísto ní přijde vyučovat Brian. Briana však druhý den překládají do třídy s problémovými dětmi a na jeho místo přijde učitelka Lockhartová, do které se zamiluje Chris.