4x18 The Father, the Son, and the Holy Fonz

4x18 The Father, the Son, and the Holy Fonz

Do Peterovi rodiny přijde jeho otec Francis oslavit 80 let. Francis je silný Katolík a chce nechat pokřtít Stewieho. Lois je však proti. Po tom, jak kněz odmítne pokřtít Stewieho, protože svěcená voda je nakaženým, Francis to udělá sám.