5x06 Prick Up Your Ears

5x06 Prick Up Your Ears

Lois začne ve škole učit sexuální výchovu, ale její hodiny narušuje Peter. Proto jí vyhodí a místo ní začne sexuální výchovu učit nějaký chlápek z kostela a nemluví jim samé nesmysly. Mezitím se snaží Stewie aby k němu nepřišla Zubní víla.